ZO Terchová - 0405
Sem vložte podnadpis

8.6.2019

Memoriál Jozefa Obselku


Víťazstvo patrí najrýchlejšiemu holubovi v ZO Terchová a putovný pohár hrdému chovateľovi "stošesťdesiatštverky" Vladimírovi Krištofíkovi. Obaja si to právom zaslúžia, a aj takto sme si mohli pripomenúť rodáka z Terchovej p. Jozefa Obselku.

Jozef Obselka so synom v roku 2004


23.12.2018 Výročná členská schôdza ZO


1.9.2018 - Úvod sezóny mladých holubov.

Košovanie na prvý pretek v ZO Terchová. 

"Zase zamastené ústa!" 👍 


Posedenie po nasadení holubov na posledný pretek sezóny 2018 starých v ZO CHPH Terchová


14.7.2018

Niekoľko chovateľov zo základnej organizácie Terchová prispelo na dobrú vec a to kúpu novučičkého mobilu pre šikovnú, vyznamenanú jednotkárku

Sofinku.

Ďakujeme! Viglaš JJM Team9.6.2018 - košovanie Benešov 3 


Členovia ZO Terchová ako ich nepoznáte " naopak ".


Blíži sa 70. výročie založenia ZO CHPH Terchová