ZO Terchová - 0405


Dobojované!
Vikuš Holúbek a jeden z jeho víťazov v poslednom preteku Praha. Spolu s ďalšími holubami mu vylietali v neľahkej sezóne 2021 titul MAJSTER mladých holubov OZ CHPH Terchová.
Gratulujeme! 


Tandem Hanuliak + Jellúš s dvoma holubami víťazného qutra z preteku Jihlava v OZ CHPH Terchová. No chlapci ako víťazi ste sa mohli trošku usmiať i napriek tomu, že sa blíži koniec sezóny 2021. 


          V poradí druhom preteku mladých holubov sa víťazmi stali                 Dávidík Radovan + Tadeáš 


Pohár odovzdal vlaňajší víťaz Marcel Jánošík. Gratulujeme!


8.5.2021

Dnešné košovanie holubov v NS Terchová spríjemnil čerstvý 70 - nik Václav Hajas.
Ešte raz gratulujeme !


18.9.2020 


21.6.2020 

Dvaja oslávenci, športovci, 50 a 60 roční zo ZO CHPH Terchová. No a zhodou okolností obaja Jozefovia.

Takže, Jožkovia všetko najlepšie a na zdravie!!!22.12.2019 - Výročná členská schôdza


August 2019

Rekonštrukcia strechy v NS Terchová


8.6.2019

Memoriál Jozefa Obselku


Víťazstvo patrí najrýchlejšiemu holubovi v ZO Terchová a putovný pohár hrdému chovateľovi "stošesťdesiatštverky" Vladimírovi Krištofíkovi. Obaja si to právom zaslúžia, a aj takto sme si mohli pripomenúť rodáka z Terchovej p. Jozefa Obselku.

Jozef Obselka so synom v roku 2004


23.12.2018 Výročná členská schôdza ZO


1.9.2018 - Úvod sezóny mladých holubov.

Košovanie na prvý pretek v ZO Terchová. 

"Zase zamastené ústa!" 👍 


Posedenie po nasadení holubov na posledný pretek sezóny 2018 starých v ZO CHPH Terchová


14.7.2018

Niekoľko chovateľov zo základnej organizácie Terchová prispelo na dobrú vec a to kúpu novučičkého mobilu pre šikovnú, vyznamenanú jednotkárku

Sofinku.

Ďakujeme! Viglaš JJM Team9.6.2018 - košovanie Benešov 3 


Členovia ZO Terchová ako ich nepoznáte " naopak ".


Blíži sa 70. výročie založenia ZO CHPH Terchová