OZ CHPH Terchová

GENERÁLNE MAJSTROVSTVO OZ Terchová + MAJSTER MH 2016 Viktor Holúbek ml. - ZO Terchová

CHOVATEĽSKÉ ZARIADENIE: 


OSLAVA MAJSTROVSKÉHO TITULU 2016: 


            MAJSTROVSTVO KT + ST OZ Terchová 2016            Marián Murárik - ZO Varín

(foto budú doplnené)


         MAJSTROVSTVO DT + SDT OZ Terchová 2016            Ďurana Miro + Jana - ZO Gbeľany

(foto budú doplnené) 


Oslava 70-ky MVDr. Ondrej Šimko