OZ CHPH Terchová
Sem vložte podnadpis

Víťazi pretekov v OZ Terchová 2020 - staré holuby.


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2019 - mladé holuby.


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2019 - staré holuby.


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2018 - mladé holuby.


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2018 - staré holuby.


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2017 - mladé holuby.


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2017 - staré holuby.