OZ CHPH Terchová

Víťazi pretekov v OZ Terchová 2023 - mladé holuby


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2023 - staré holuby


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2022 - mladé holuby


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2022 - staré holuby.


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2021 - mladé holuby.


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2021 - staré holuby.


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2020 - mladé holuby.


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2020 - staré holuby.


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2019 - mladé holuby.


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2019 - staré holuby.


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2018 - mladé holuby.


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2018 - staré holuby.


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2017 - mladé holuby.


Víťazi pretekov v OZ Terchová 2017 - staré holuby.