OZ CHPH Terchová

Košovanie na posledný pretek sezóny 2018 - Plzeň


26.7.2018 Krátke pozastavenie sa po nakošovaní holubov na pretek BRUSEL a po odchode auta. 


Zásobníky na vodu v novom aute k preprave holubov na SDT 

Pred prvým pretekom zo SDT sa musí všetko odskúšať. No však Bernard ? :)

2.5.2018 Novučičké vybavenie auta k preprave holubov OZ Terchová na       SDT v roku 2018


10.3.2018 Zasadnutie výboru OZ rozšírené o predsedov ZO ( Panovala priam rodinná atmosféra ):


( Biele auto napravo ) pripravené k preprave holubov OZ CHPH Terchová v sezóne 2018 na SDT (" dlhé Nemecká ")