OZ CHPH Terchová
Sem vložte podnadpis

Celoštátna výstava - Trenčín 11.1.2020.
Chovatelia z OZ CHPH Terchová, úspešný aj na národnej úrovni.