OZ CHPH Terchová

5.12.2020

Dnes boli zástupcom ZO odovzdané ocenenia pre ich členov, ktoré získali v rámci OZ CHPH Terchová a regiónu Jánošík v roku 2020. Keďže sa kvôli opatreniam nemohli zúčastniť prevzatia krásnych trofejí všetci víťazi, nižšie je uvedený ich zoznam a niekoľko fotiek.

Gratulujeme!

Generálne majstrovstvo OZ - staré holuby 

1. Janošik M+M+J+D                                                0405 Terchová                        6 857
2. Ďuraňa Ján+Lukaš                                              0402 Gbeľany                         6 572
3. Cvacho- DUO + Trizuliak                                     0406 Varín                              6 522
4. Holúbek Viktor ml + st                                         0405 Terchová                        6 519
5. Ďurana Miroslav + Jana                                       0402 Gbeľany                         6 295 


Generálne majstrovstvo OZ - mladé holuby

1.  Hanuliak F + Jelluš                                              0405 Terchová                        2 042
2. Cvacho- DUO + Trizuliak                                     0406 Varín                              2 036
3. Boka Jozef                                                            0406 Varín                              1 920
4. Holúbek Viktor ml + st                                         0405 Terchová                        1 912
4. Krištofik Štefan st + Šupica Jan st                      0405 Terchová                        1 912
5. Ďurana Miroslav + Jana                                       0402 Gbeľany                         1 906 


Komerčný pretek mladých holubov

1. Hanuliak F + Jelluš                                               SK-2020-0405-1335 
2. Krištofik Štefan st + Šupica Jan st                      SK-2020-0405-530
3. Holúbek Viktor ml + st                                         SK-2020-0999-212 
4. Ďuraňa Ján+Lukaš                                               SK-2020-0402-144 
5. Púček Miroslav                                                     SK-2020-02904-966 2.10.2020

Nasádzanie holubov na posledný pretek sezóny 2020
Plzeň - NS Terchová


Ocenenia preteku Vatikán 


24.1.2020

Celoštátna výstava - Trenčín 11.1.2020.
Chovatelia z OZ CHPH Terchová, úspešný aj na národnej úrovni.