OZ CHPH Terchová
Sem vložte podnadpis

2.10.2020

Nasádzanie holubov na posledný pretek sezóny 2020
Plzeň - NS Terchová


24.1.2020

Celoštátna výstava - Trenčín 11.1.2020.
Chovatelia z OZ CHPH Terchová, úspešný aj na národnej úrovni.